PHAHE.LUUTOC.VN

Cây Phả Đồ Các Dòng Họ Lưu Trên Toàn Quốc.

GIA PHẢ TẠI: VĨNH PHÚC

Stt Chi họ Tổng thành viên
1 TỘC HỌ LƯU ĐÌNH
Xã Hải Lựu, huyện Sông Lô
81 (Nội Tộc)
2 LƯU TIẾN
Xã Đức Bác, huyện Sông Lô,
(Nội Tộc)