PHAHE.LUUTOC.VN

Cây Phả Đồ Các Dòng Họ Lưu Trên Toàn Quốc.

::.   THÔNG TIN CHUNG | PHẢ ĐỒ | LỄ GIỖ | PHẢ KÝ | TỘC ƯỚC | HƯƠNG HỎA   .::

GIA PHẢ TẠI: VĨNH PHÚC

LƯU TỘC VIỆT NAM
TỘC HỌ LƯU ĐÌNH
Xã Hải Lựu, huyện Sông Lô
Năm biên soạn: 15/12/1964
Người biên soạn: Lưu ĐÌnh Nhu, Lưu Đình Cẩn, Lưu Đình Viễn
Quản lý online: Lưu Đình Tuấn
Điện thoại: 0912505885 - Email: Tuanluu99@gmail.com
Tổng số: 12 đời. Có 81 thành viên trong gia phả