PHAHE.LUUTOC.VN

Cây Phả Đồ Các Dòng Họ Lưu Trên Toàn Quốc.

GIA PHẢ TẠI: BẮC NINH

Stt Chi họ Tổng thành viên
1 Lưu Văn
Nghĩa xá, Nghĩa Đạo, Thuận Thành, Bắc Ninh(Tổng Vương Xá, Trấn Siêu Loại, Quận Giao Chỉ, Phủ Giao Châu)
(Nội Tộc)