PHAHE.LUUTOC.VN

Cây Phả Đồ Các Dòng Họ Lưu Trên Toàn Quốc.

GIA PHẢ TẠI: NGHỆ AN

Stt Chi họ Tổng thành viên
1 LƯU TỘC ĐẠI TÔN: ĐỆ NHỊ CHI (DEMO)
Tường Lai, Phú Thành, Yên Thành, Nghệ An
57 (Nội Tộc)
2 Lưu tộc đệ nhị chi
Xã Phú Thành, Huyện Yên Thành
(Nội Tộc)